Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Vận đơn là gì

April 12, 2018
1. VẬN ĐƠN LÀ GÌ? Vận tải đơn (thường hay gọi là vận đơn đường biển, vận đơn hàng không, giấy gửi hàng đường sắt,…) là một chứng…
Vận đơn đường biển (Bill of lading), thường được gọi ngắn gọn là Bill, là một loại chứng từ trong Logistics chuyên chở bằng đường biển, do người…

Surrendered B/L

April 12, 2018
Trong Logistics có 2 loại bill là House Bill và Master Bill, cả 2 loại này đều có Bill Original ( Bill gốc) và Bill Surrender. Bill gốc:…

Ký hậu B/L

April 12, 2018
To order Bill of Lading là Vận đơn theo lệnh hay còn gọi là Vận đơn ký hậu. 1. Tại sao lại sử dụng vận đơn theo lệnh?…
Ngoài cước biển các hãng tàu/Forwarder thường thu thêm nhiều phí Local Charges cho cả shipper và consignee. Phí này được thu theo hãng tàu và cảng. Bao…
Phân biệt DEM, DET, STORAGE Có rất nhiều loại phí local charge cho một lô hàng xuất nhập khẩu và có một số phí khiến chúng ta khó…
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]